Francúzsko na Slovensku
fontsizeup fontsizedown
úvodná stránka

Študovať vo Francúzsku

Informácie o štúdiu vo Francúzsku
Elektronický informačný list « Štúdium vo Francúzsku » vychádza raz za dva mesiace vo francúzskom a v slovenskom jazyku. Ponúka aktuálne informácie o francúzskom vysokoškolskom systéme, harmonogram štipendií a každé číslo má svoj tematický celok zameraný na konkrétnu oblasť štúdia.
Ak chcete patriť medzi odberateľov informačného listu, napíšte nám na adresu : etudier_en_france@france.sk
Prečítajte si ostatné číslo.


CampusFrance Slovensko
CampusFrance Slovensko má odteraz svoju vlastnú web stránku: http://slovaquie.campusfrance.org (v slovenskej a vo francúzskej verzii). Nájdete tu veľa odpovedí na vaše otázky (organizácia štúdia vo Francúzsku, zápis, ponuka štúdia, možnosti jeho financovania, ubytovanie, …).


Štipendiá Francúzskej vlády
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka každý rok viacero druhov štipendií slovenským študentom a doktorandom, ktorí chcú absolvovať časť štúdia vo Francúzsku. Ponuku týchto štipendií nájdete na nasledovnej stránke.


publie le 19 février 2013

Užitočné linky

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS